STRONA GŁÓWNA        O PRZEDSZKOLU        Historia        Statut        Regulaminy i załączniki        Kadra        REKRUTACJA        KALENDARZ IMPREZ        NA BIEŻĄCO        Rozkład dnia        Zajęcia dodatkowe        Jadłospis        Ogłoszenia        KĄCIK RODZICÓW        Artykuły        Procedury        Rada rodziców        GALERIA        Archiwum        KONTAKT        REDAKCJA
RAMOWY ROZKŁAD DNIA (dzieci młodsze 3-4 letnie)

 06:30 - 07:30  Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
 07:30 - 08:30  Zabawy indywidualne i grupowe rozwijające zainteresowania dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia poranne, zabawy swobodne. Czynności higieniczno-porządkowe.
 08:30 - 08:50  ŚNIADANIE
 08:50 - 09:00  Czynności higieniczne.
 09:00 - 10:00  Zajęcia z poszczególnych obszarów edukacyjnych i przyrodniczych: rozwijanie mowy i myślenia, przygotowanie do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej.
 10:00 - 11:00  Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zabawy swobodne w sali, praca indywidualna z dzieckiem.
 11:00 - 11:20  DRUGIE ŚNIADANIE
 11:20 - 11:30  Czynności higieniczne.
 11:30 - 13:10  LEŻAKOWANIE - słuchanie bajek z CD, kołysanek oraz muzyki poważnej.
 13:10 - 13:30  Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
 13:30 - 13:50  OBIAD
 13:50 - 14:00  Słuchanie bajek, zabawy z całą grupą.
 14:00 - 16:30  Zabawy w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci, zabawy manualne: rysowanie, majsterkowanie; prace porządkowe w sali. Kontakty indywidualne z rodzicami.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA (dzieci starsze 5-6 letnie)

 06:30 - 07:30  Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
 07:30 - 08:50  Zabawy indywidualne i grupowe rozwijające zainteresowania dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia poranne, zabawy swobodne. Czynności higieniczno-porządkowe.
 08:50 - 09:00  ŚNIADANIE
 09:00 - 10:00  Zajęcia z poszczególnych obszarów edukacyjnych i przyrodniczych: rozwijanie mowy i myślenia, przygotowanie do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo – estetycznej i zdrowotnej.
 10:00 - 11:30  Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zabawy swobodne w sali, praca indywidualna z dzieckiem.
 11:30 - 11:50  DRUGIE ŚNIADANIE
Czynności higieniczne.
 11:50 - 13:10  Słuchanie bajek z płyt lub czytanych przez nauczyciela, zabawy graficzne i manualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki , zabawy swobodne w sali.
 13:10 - 13:30  OBIAD
 13:30 - 14:00  Zabawy konstrukcyjne. Słuchanie bajek, zabawy z całą grupą.
 14:00 - 16:30  Zabawy w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci, zabawy manualne: rysowanie majsterkowanie; prace porządkowe w sali. Kontakty indywidualne z rodzicami.
 WSPÓŁPRACA  Środowisk lokalnych  Biblioteka  Filia DBP w Zgorzelcu  Straż Pożarna  Policja  Szkoła Podstawowa nr 3  Szkoła Podstawowa nr 5  Ośrodek szkolno - wychowawczy  Polsko-Niemiecka  Europa - Haus Goerlitz  Przedszkole Sonnenschein  SPONSORZY  CIEKAWE LINKI  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  GRA EDUKACYJNA